Overzicht VIS-CompositeBoost

Het maken van juiste keuzes is de sleutel tot de doorbraak van lichtgewicht componenten met optimaal design waarbij de deelstructuren elk vervaardigd zijn uit het meest geschikte materiaal. Binnen de sectoren transport, machinebouw, bouw- en consumentenproducten is er een groeiende vraag om lichtgewicht componenten uit composietmateriaal te vervaardigen. Dit speelt in op de maatschappelijke en technologische trends inzake energie-efficiëntie, performantie, vormvrijheid, functionaliteit en kostenefficiëntie over langere termijn.

De doelgroep omvat 100 ontwerpers en productenbouwers en 200 verwerkers van composietmateriaal. Het ontwerpen van composieten onderdelen is een uitdaging. Vragen zoals productwaarde, productkost, productiekost, ontwikkelingskost en -risico zijn moeilijk in te schatten wanneer het over minder gekende materialen gaat. Bovendien bemoeilijkt de brede waaier aan materialen en processen de keuze. Ontwerpers en OEMs hebben een duidelijke nood aan ondersteuning bij de selectie, en het aftoetsen van de economische en technische haalbaarheid van dergelijke oplossingen. Bovendien vereist de productie van deze composietonderdelen een verbetering van de robuustheid van de productie en het vermijden van procesvariabiliteit en fouten. De bijna 200 Vlaamse verwerkers van composieten zijn meer dan ooit genoodzaakt de procesrobuustheid en de invloed van procesparameters te begrijpen en een continue opvolging van de kwaliteit doorheen de productie in te voeren.

Concrete doelstellingen

  • Beschikbare tools en methodieken die de haalbaarheid en procesrobuustheid ondersteunen toepassen om ze optimaal toegankelijk te maken voor de KMO-doelgroepbedrijven
  • Representatieve demonstrator-cases en exploratieprojecten sturen en valideren de ontwikkeling van de modules en de inzetbaarheid bij KMO’s
  • De doelgroep verhoogt haar kennis door het demonstreren van tools, methodieken, apparatuur en opportuniteiten tijdens hands-on masterclasses en workshops binnen zes thematische modules
  • Ontwerpers en OEMs kunnen onderbouwde keuzes maken
  • Bestaande en toekomstige verwerkers worden in het optimaliseren van de productieprocessen ondersteund met het oog op robuustheid en competitiviteit
  • Industriële innovaties worden geïnitieerd door concreet technologisch advies

Dit verhoogt de competitiviteit van de doelgroepen en het wederzijdse vertrouwen wat open innovatie in het domein van composietmaterialen zal stimuleren. Bedrijven actief in transport, machinebouw en bouw- en consumentenproducten krijgen daardoor de mogelijkheid om mee te gaan met de trends en structurele componenten op topniveau aan te leveren. De projectresultaten hebben als effect een doorbraak van composietproducten bij de doelgroepbedrijven:

  • 120 bedrijven nemen deel aan de masterclasses en volgen de validatie van het geleerde in de demonstrator-cases
  • 60 bedrijven benutten de tools en methodieken en integreren deze in hun product- en procesontwikkeling waardoor ze onderbouwde beslissing maken,
  • 40 bedrijven ontwikkelen differentiërende producten in composietmateriaal,
  • 40 bedrijven hebben een proces richting robuuste productie in gang gezet.

Aan hand van 6 zeer pertinente thema’s willen we binnen het VIS-traject “CompositeBoost” de ontbrekende tools en methodieken aanreiken die ontwerpers en OEMs toelaten om de juiste keuzes te kunnen maken. De masterclasses, demonstrators en exploratie-cases zullen de composietverwerker transformeren naar een betrouwbaar productiebedrijf en partner. Daarmee blijven onze bedrijven hun concurrentiepositie t.o.v. het buitenland behouden en versterken.